TTC Trust Technology Corporation

販売中古装置情報 - 半導体製造装置 8インチ - 後工程装置 - モールド装置

ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)

TTC ID メーカー 型式 品名・仕様 年式 台数 対応製品
* A4AutASIDC38325 ASM IDEALmold モールド装置/Reel to Reel 2007 1
* A4AutASIDC38326 ASM IDEALmold モールド装置/Reel to Reel 2012 1
* A4AutLaLAC38320 Lauffer LAMS 28 M/R モールド装置 1994 1
* A4AutLaLAC38321 Lauffer LAMS 28 M/R モールド装置 1995 1
* A4AutLaLAC38322 Lauffer LAMS 28 M/R モールド装置 1996 1
* A4AutLaLAC38323 Lauffer LAMS 28 M/R モールド装置 1996 1
* A4AutLaLAC38324 Lauffer LAMS 28 M/R モールド装置 1997 1
* A4CutApCUU41771 アピックヤマダ CU-933-2 切断成形機 2005 1
* A4CutApCUU41772 アピックヤマダ CU-1640-1 切断成形機 2006 1
* A4CutApCUU41773 アピックヤマダ CU-1640-2 切断成形機 2006 1
* A4CutApCUU41774 アピックヤマダ CU-1640-3 切断成形機 2006 1
* A4MolASMPU41775 ASM MP-209 モールド装置 2007 1
* A4MolASMPU41776 ASM MP-209 モールド装置 2009 1
* A4MolASMPU41777 ASM MP-209 モールド装置 2001 1
* A4MolASMPU41778 ASM MP-209 モールド装置 2006 1
* A4MolKaSTC37968 Kao Kong ST-250 成形機 Inq. 1
* A4MolKaSTC37969 Kao Kong ST-250 成形機 2012 1
* A4MolTOY-U41779 TOWA Y-1 モールド装置 1996 1
* A4MolTOY-U41780 TOWA Y-1 モールド装置 1997 1
* A4MolTOY-U41781 TOWA Y-1 モールド装置 1997 1
* A4MolTOY-U41782 TOWA Y-1 モールド装置 1997 1
* A4MolTOY-U41783 TOWA Y-1 モールド装置 1997 1
* A4SinBEMIC38895 BESI MISS-2 シンギュレーション 2006 1
* A4SinBEMIC38896 BESI MISS-2 シンギュレーション 2007 1