TTC Trust Technology Corporation

販売中古装置情報 - 半導体製造装置 12インチ - 後工程装置 - テストハンドラ

ご興味がある装置がありましたならば、 こちらよりご連絡ください。(送信フォームへ)

TTC ID メーカー 型式 品名・仕様 年式 台数 対応製品
* T3TesADM6C39481 アドバンテスト M6600 テストハンドラ Inq. 1
* T3TesADM6C38688 アドバンテスト M6751AD テストハンドラ 2005 4
* T3TesADM6S34420 アドバンテスト M6741 テストハンドラ Inq. 1
* T3TesADM6C38980 アドバンテスト M6300 テストハンドラ/メモリ 2006 1
* T3TesADM6C38981 アドバンテスト M6300 テストハンドラ/メモリ 2007 2
* T3TesAD67C36428 アドバンテスト 6741A テストハンドラ 1998 2
* T3TesADM6S62128 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62126 アドバンテスト M6542AD テストハンドラ 2007 1
* T3TesADM6S62141 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62140 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62124 アドバンテスト M6542AD テストハンドラ 2007 1
* T3TesADM6S62137 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62135 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62134 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62132 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62131 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62129 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62138 アドバンテスト M6771AD テストハンドラ 2006 1
* T3TesADM6S62122 アドバンテスト M6542AD テストハンドラ 2007 1
* T3TesApA2S34278 アピックヤマダ A206SP テストハンドラ 2003 &2004 (2ea) 3
* T3TesAsS-P60162 Aseco S-130 テストハンドラ Inq. 1
* T3TesAsS-P60163 Aseco S-130 テストハンドラ Inq. 1
* T3TesEPNSC38435 エプソン NS-6040 テストハンドラ Inq. 6
* T3TesEPE5C38352 エプソン E5040 テストハンドラ Inq. 1
* T3TesHOHTC37915 HON HT-3309 テストハンドラ 2008 1
* T3TesHOHTC37706 HON HT-3309A テストハンドラ 2007 1
* T3TesHOHTC37952 HONTEK HT3012A テストハンドラ 2016 1
* T3TesInC3C38351 Inq. C3400 テストハンドラ Inq. 1
* T3TesInY6C38355 久岩 Y6110 テストハンドラ Inq. 3
* T3TesInY1C38354 久岩 Y110H テストハンドラ Inq. 3
* T3TesKuLTS34443 桑野電機 LT-930-H222 テストハンドラ 2000 1
* T3TesKuLTS34444 桑野電機 LT-930-H222 テストハンドラ 1990 1
* T3TesKuLTS34445 桑野電機 LT-930-H222 テストハンドラ 1992 1
* T3TesKuLTS34442 桑野電機 LT-930-H222 テストハンドラ 1991 1
* T3TesKuLTS34446 桑野電機 LT-930-H222 テストハンドラ 1990 1
* T3TesMiMRC38922 Mirae MR7500 テストハンドラ 2010 1
* T3TesMiMRC38919 Mirae MR7500 テストハンドラ 2010 1
* T3TesMiMRC38917 Mirae MR7500 テストハンドラ 2010 1
* T3TesMiMRC38920 Mirae MR7500 テストハンドラ 2010 1
* T3TesMiMRC38918 Mirae MR7500 テストハンドラ 2010 1
* T3TesMiMRC38921 Mirae MR7500 テストハンドラ 2010 1
* T3TesMiM4H39496 Mirae M420 テストハンドラ 2006-2007 6
* T3TesMiMRC38915 Mirae MR7500 テストハンドラ 2009 1
* T3TesMiMRC38924 Mirae MR7500 テストハンドラ 2009 1
* T3TesMiMRC38923 Mirae MR7500 テストハンドラ 2009 1
* T3TesMiMRC38916 Mirae MR7500 テストハンドラ 2009 1
* T3TesMu87P59306 Multitest 8704I テストハンドラ 1999 1
* T3TesMuMTC37939 Multitest MT2168 テストハンドラ 2011 2
* T3TesMuMTP61254 Multitest MT2168 テストハンドラ 2011 1
* T3TesPrTTC38693 Prov TTTH14000 テストハンドラ 2003 1
* T3TesReSAS34332 ルネサス SAH-2000 テストハンドラ 2003 1
* T3TesReSAS34334 ルネサス SAH-2000 テストハンドラ 2002 1
* T3TesSEJSC37933 SEMIJESS JS200 テストハンドラ 2000 1
* T3TesSEJPC37935 SEMIJESS JP400 テストハンドラ 1999 1
* T3TesSEJSC37936 SEMIJESS JS400 テストハンドラ 2000 4
* T3TesSEJPC37934 SEMIJESS JP400 テストハンドラ 2000 1
* T3TesSRF2H60346 SRM F248 テストハンドラ 2013 1
* T3TesSRZ2H41637 SRM Z248 テストハンドラ 2015 1
* T3TesTe98P60156 テセック 9835-HT テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe95P60157 テセック 9538-HT テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe35P60161 テセック 3503-PH テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe90P60165 テセック 906HT テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe87P60166 テセック 8713-PH テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe78P60167 テセック 786-HT テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe95P60159 テセック 9538-HT テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe84P60164 テセック 8404-IH テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe80P39144 テセック 8017-PH テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe94P60160 テセック 9408-PH テストハンドラ Inq. 1
* T3TesTe95P60158 テセック 9538-HT テストハンドラ Inq. 1
* T3TesToRtS34342 東北精機 Rt2122RA テストハンドラ 2003 2
* T3TesYOHSS41832 横河 HS2000 テストハンドラ Inq. 1
* T3TesYOLTS59968 横河 LT-935SV テストハンドラ Inq. 1
* T3TesYOLTS59967 横河 LT-930V テストハンドラ Inq. 1